No002网袜红高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No002网袜红高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

未出烦躁消毒平,已出烦躁凉血宁,浆清发烦保元治,靥后虚烦匹物灵。 然在骨节之处,溃久大泄气血,每成疮痨之证。

 客热遇寒者,牙龈出血,恶热口臭,宜服清胃汤;客热受风者,牙龈恶凉,遇风痛甚,宜服独活散。 喉中吹白降雪散,俟关开之后,内宜服清咽利膈汤。

 疮有孔者,插入孔内;无孔者,先用针通孔窍,早晚插药二条。胃虚呕吐不思食,丁沈四君治最宜,参术苓草补其胃,丁香沈香温其脾。

有药罐上以生炭火盖之,不可有空处。或加炒侧柏叶五钱亦可。

二证初起形如粟米,色紫坚硬如铁,肿甚麻痒木痛,寒热交作,烦闷作呕。 痘已见形,其中又有颗粒细密如麻子者,此夹疹也,因出痘时恰遇天行时疫,感受其气,一时并发,不须治痘,当先治疹,以升麻葛根汤,加荆芥,防风,蝉蜕,牛蒡,犀角,疹散而痘自起矣。

(涩肠散)诃子赤石脂龙骨各等分煆以上为细末,用腊茶调敷,和药掺肠头上,绵帛揉入。痘之一证,自始至终喜老恶嫩,总之老者多顺,易于成功,嫩多险逆,难于施治也。

Leave a Reply